ประกาศงบการเงินประจำปีงบ2563

งบทรัพย์สิน ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 (1)

งบแสดงฐานะการเงินปี 2562

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2562