องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
หมู่ที่ 4 ซอย 6 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3430-0191
E-mail : seemahapo72@gmail.com

Facebook : อบต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม