ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

หมู่ที่ 4 ซอย 6 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120

โทรศัพท์/โทรสาร  0-3430-0191
E-mail : admin@sreemahapo.go.th

Facebook : https://www.facebook.com

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
 

พื้นที่ตำบลศรีมหาโพธิ์