ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานทอดผ้าป่า ณ วัดศรีมหาโพธิ์

0
188

วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะข้าราชการ ประชาชนตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะอุโบสถวัดศรีมหาโพธิ์โดย
ท่านเจ้าคุณพระเทพศาสนภิบาล (แย้ม กิตตินุธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์