กิจกรรมปลูปต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

0
191

วันที่29 มีนาคม 2562 นายณรงค์ ชูราศรี นายกอบต.ศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงาน ข้าราชการ และนายสมเกียรติ ศรีพรมมินทร์ กำนันตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ัช่วย สารวัตร แพทย์ตำบล รพ.สต.ศรีมหาโพธิ์และผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ท่าจีน จังหวัดนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ริมคลองบางพระ หมุ่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม