กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์(11-17 เมย. พ.ศ.2562)

0
175

อบต.ศรีม หาโพธิ์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (11-17 เมษายน 2562)