กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

0
204

วันที่ 18 เมษายน 2562 อบต.ศรีมหาโพธิ์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านวัดศรีม หาโพธิ์ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประชาชนตำบลศรีมหาโพธิ์ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สรงน้ำพระและผู้สูงอายุ ณ วัดศรีมหาโพธิ์