กิจกรรม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะทำความสะอาดถนน ห้องนำ้ บริเวณ วัดศรีมหาโพธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (70พรรษา)น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 อบต.ศรีมหาโพธิ์ นำโดย นายอนุพงศ์ ขำโสภา อบต.ศรีมหาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน ครูนักเรียน จัดกิจกรรม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะทำความสะอาดถนน ห้องนำ้ บริเวณ วัดศรีมหาโพธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (70พรรษา)น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

0