นายอนุพงศ์ ขำโสภา นายกอบต.ศรีมหาโพธิ์ และนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโส อ.นครชัยศรี และผอ.โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม ร่วมจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ จุดตรวจหน้าที่ทำการอบต.ศรีมหาโพธิ์

Posted by:

0