อบต.ศรีมหาโพธิื นำโดยนายอนุพงศ์ ขำโสภา นายกอบต.ศรีมหาโพธิื ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยราชการในพื้นที่และอำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลศรีมหาโพธิ์

Posted by:

0