ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาชนิดโครงสร้างเหล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 222 เมตร บริเวณบ้านวัดบัว หมู่ที่ 1

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาชนิดโครงสร้างเหล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 222 เมตร บริเวณบ้านวัดบัว หมู่ที่ 1

0