ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปา ชนิดโครงเหล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 222 เมตร บริเวณบ้านวัดบัว หมู่ 1

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปา ชนิดโครงเหล็ก พร้อมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 222 เมตร บริเวณบ้านวัดบัว หมู่ 1

0