ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.รพสต.ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรหรือเฝ้าสังเกตการณ์อาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

อบต.ศรีมหาโพธิ์ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.รพสต.ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรหรือเฝ้าสังเกตการณ์อาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 00.01 -24.00 น. ณจุดสกีดหน้าปั้มนำ้มันบางจาก ถนนเพชรเกษมต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

0