กิจกรรมโครงการวันลอยกระทง สายกะลาสี ประจำปี 2563 ของอบต.ศรีมหาโพธิ์

Posted by:

กิจกรรมโครงการวันลอยกระทง สายกะลาสี ประจำปี 2563ของอบต.ศรีมหาโพธิ์ โดยร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โรงเรียน รพ.สต. ชมรมคนรักสุขภาพ อสม. สายตรวจตำบล และประชาชนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมคลองวัดศรีมหาโพธิ์

0