โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563

Posted by:

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ต้านยาเสพติด) ประจำปี 2563 วันที่ 27 กันยายน 2563 นายสมเกียรติ ศรีพรมมินทร์ กำนันต.ศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาโดยมีนายณรงค์ ชูราศรี กล่าวรายงาน

0