โครงการมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่รับผลกระทบโควิด 2019 ของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีมหาโพธิ์ อบต.ศรีมหาโพธิ์ และสจ.กลุ่มชาวบ้าน วันที่ 24 ก.ค.2563 ณ วัดศรีมหาโพธิ์

Posted by:

0