โครงการกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้โดยสำนักงาน พัฒนาชุมขนอำเภอนครชัยศรี อบต.ศรีมหาโพธิ์ กลุ่มสตรี และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณศาลาการเปรียญวัดศรีมหาโพธิ์

Posted by:

0