พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 21 มกราคม 2563 โดยนายณรงค์ ชูราศรี นายกอบต.ศรีมหาโพธิ์์เป็นประธานในพิธีณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

0
97

อบต.ศรีมหาโพธิ์จัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 21 มกราคม 2563 โดยนายณรงค์ ชูราศรี นายกอบต.ศรีมหาโพธิ์์เป็นประธานในพิธีณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

ไม่มีความคิดเห็น