อบต.ศรีมหาโพธิ์จัดกิจกรรมวันเด็กวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านศรีมหาโพธิ์์ โดยมีนายณรงค์ ชูราศรี นายกอบต.ศรีมหาโพธิ์เป็นประธานเปิดงาน

0
26